CMHF Overheid is een platform van beroepsverenigingen voor werknemers bij de overheid. Wij streven naar vakbekwaamheid en naar arbeidsvoorwaarden die een goede beroepsuitoefening ondersteunen.

Auteur: Secretariaat

Ben jij mantelzorger? Doe mee aan de enquête!

Ben jij mantelzorger? Doe mee aan de enquête

Zorg jij voor een naaste die langdurig ziek is, een beperking heeft of hulpbehoevend is? Dan ben jij mantelzorger. Ook als de zorg misschien vanzelfsprekend voelt. Mantelzorg kan van alles zijn. Van hulp bij administratie en boodschappen doen, tot het verrichten van huishoudelijke werk en verzorgende handelingen. Doe mee aan de enquête, deel jouw ervaring en help VCP om een goed advies te geven aan de regering.

Positie van mantelzorgers versterken 

Mantelzorgers die zorgen voor een ziek familielid, vriend of kennis, zijn onmisbaar voor de samenleving en ons zorgsysteem. “Door het tekort aan zorgpersoneel en de vergrijzing wordt het beroep op mantelzorgers groter. Steeds meer werknemers combineren het werk met de zorg voor een naaste. Het is dan ook nodig om de positie van mantelzorgers te versterken”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. 

Benieuwd naar jouw ervaringen 

Door jouw ervaringen te delen via onze enquête krijgen we beter zicht op de ervaringen van mantelzorgers en waar zij eventueel tegenaan lopen. Veel mantelzorgers hebben bijvoorbeeld te maken met ingewikkelde wet -en regelgeving, veel administratieve lasten en ervaren een gebrek aan informatie en ondersteuning. Ook bevat onze enquête een aantal vragen over het combineren van mantelzorgtaken met het werk, als daar sprake van is. Het invullen van de enquête kan anoniem en duurt slechts 5 – 8 minuten. 

Advies aan de regering 

Op dit moment werkt de Sociaal-Economische Raad (SER), de adviesraad voor regering en parlement, aan een advies over mantelzorg. Jouw ervaringen neemt de VCP mee in dit adviestraject. Vul nu de enquête in en help ons om de positie van mantelzorgers te verbeteren daar waar dat nodig is. 

Klik hier om onze enquête in te vullen. 

Vul de enquête in!

Lees verder

Start nieuwe leerlijn: Een zomer vol (werk)plezier

Start nieuwe leerlijn: Een zomer vol (werk)plezier

Het is eindelijk zomer! En daar hoort natuurlijk een nieuwe gratis leerlijn bij van Werken aan jouw toekomst: online van het A+O fonds Rijk. Maak je klaar voor: Een zomer vol (werk)plezier! 

In deze leerlijn leer je nieuwe dingen waar je plezier uithaalt buiten het werk, denk aan hardlopen of fotografie. Maar de leerlijn helpt je ook meer plezier te ontdekken bínnen je werk. Bijvoorbeeld dankzij mindfulness, het ontdekken van je persoonlijke kracht of creatief denken.  

De verschillende modules 

De leerlijn ‘Een zomer vol (werk)plezier‘ bestaat uit negen modules die je kunt volgen op Werken aan jouw toekomst: online.  

 1. Persoonlijke Kracht en Uitstraling (training)
 2. Digitale Fotografie (training)
 3. Correct Nederlands (training) 
 4. Hoe bewegen denken beïnvloedt (webinar) 
 5. Mindfulness (training) 
 6. Sollicitatiegesprekken voeren (training)
 7. Creatief denken (training)
 8. Storytelling in het kort (training)
 9. Start met hardlopen (training) 

BONUS:Naast de nieuwe modules vind je, dankzij het grote succes van vorig jaar, alle modules waarin je een vreemde taal leert terug in de extra leerlijn ‘Briljant in het buitenland’. Deze extra leerlijn vind je aan de linkerkant in de zoekbalk, direct onder de leerlijn‘Een zomer vol (werk)plezier’.

Aangeboden door het A+O fonds Rijk

De leerlijn ‘Een zomer vol (werk)plezier‘ én de bonusleerlijn ‘Briljant in het buitenland’ worden gratis aangeboden door het A+O fonds Rijk en zijn exclusief voor jou als rijksmedewerker te volgen tot en met maandag 9 september. 

Ben je al een geregistreerde gebruiker op Werken aan jouw toekomst: online? Dan kun je gelijk beginnen. Zo niet, volg dan snel de stappen op de website van Werken aan jouw toekomst. 

Het A+O fonds Rijk wenst je een fijne en leerzame zomer!  

Lees verder

ZO GA JE NIET MET AMBTENAREN OM!

ZO GA JE NIET MET AMBTENAREN OM!

Reactie CMHF Overheid op Hoofdlijnenakkoord 

Tijdens het laatste Sectoroverleg Rijk (SOR) tussen de vakbonden van overheidspersoneel en de rijkswerkgever werd de komst van een nieuw kabinet besproken, gefundeerd op een hoofdlijnenakkoord met daarin ingrijpende voorstellen die ambtenaren aangaan.  
 
CMHF Overheid, het platform van beroepsverenigingen voor werknemers bij de overheid, heeft de rijkswerkgever de boodschap overgebracht dat dit niet de manier is waarop een goede werkgever met haar ambtenaren omgaat. Onze opmerkingen staan hieronder samengevat. 

De Bezuiniging van 22% 

In het hoofdlijnenakkoord is een bezuiniging van 22% op de apparaatkosten opgenomen. Wij constateren dat de groei van de afgelopen jaren vooral het gevolg is geweest van politieke keuzes. De Rijksoverheid moest meer doen en de burger meer centraal stellen. Dit kan niet zonder ambtenaren die het werk daadwerkelijk uitvoeren. Volgens CMHF Overheid kan nu bezuinigen alleen als de politiek duidelijke keuzes maakt. Wat de werknemers betreft, wijst de CMHF Overheid erop dat er een goed “van werk-naar-werk” beleid in de Cao staat. Wij zullen de rijkswerkgever hierop blijven aanspreken.

Geen loonsverhoging in 2026 

Na het afsluiten van een redelijke en evenwichtige Cao 2024-2025 is de afspraak in het hoofdlijnenakkoord een koude douche. Het doet geen recht aan de sinds 2020 bestaande genormaliseerde arbeidsverhoudingen en aan de lessen uit de vorige periode waarin een nullijn bestond. Er moet sprake zijn van open en reëel overleg, zonder dat de uitkomst van tevoren vaststaat. Wij wachten dan ook op de inzetbrief van de werkgever voor de volgende Cao.

Sociale veiligheid 

Het derde punt is de sociale veiligheid van de ambtenaar. Een ambtenaar functioneert optimaal in een democratie, en wij onderschrijven dan ook dat de politieke leiding beslist en eindverantwoordelijk is. Echter, wij verwachten dat een verantwoordelijke leidinggevende het volgende doet: als een opdracht echt niet mag of echt niet kan en daarmee inbreuk zou maken op de ambtseed van de ambtenaar, moet er vertrouwd worden op het vakmanschap van die ambtenaar. Een ambtenaar moet zo’n opdracht kunnen weigeren zonder persoonlijke gevolgen. Net zoals een uitgevoerde opdracht de ambtenaar in de toekomst, met veranderde inzichten of politieke werkelijkheden, niet mag worden aangerekend. 

Over CMHF Overheid 

CMHF Overheid is een platform van beroepsverenigingen voor werknemers bij de overheid. Samen promoten wij het belang van het ambt, stimuleren vakmanschap en goed werkgeverschap, en zetten wij ons in voor goede arbeidsvoorwaarden voor de leden van de aangesloten verenigingen. 

Help mee 

In deze tijd staat de belangenbehartiging onder druk. CMHF Overheid is een platform van beroepsverenigingen voor werknemers bij de overheid. Juist nu is het belangrijk om samen sterk te staan. Help mee: verspreid dit bericht en maak je collega lid van een aangesloten vereniging. 

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar: info@cmhf-overheid.nl 

 

Lees verder

VCP Magazine: nu te lezen!

VCP magazine: Nu te lezen!

Het VCP magazine staat online! In het online magazine ‘VCP in actie’ wordt er teruggeblikt op 2023: een bewogen jaar met veel aandacht voor onder meer de arbeidsmarkt, inkomen, sociale zekerheid en pensioenen. Verder lees je interessante interviews, de stand van zaken rond VCP Young professionals en een vooruitblik op 2024. Benieuwd geworden? Lees snel verder! 

Lees het magazine!

Lees verder

Nieuwe leerlijn: Samenwerken met iedereen

Nieuwe leerlijn: Samenwerken met iedereen

Het A+O fonds Rijk heeft een nieuwe leerlijn klaarstaan op ‘Werken aan jouw toekomst: online’. De nieuwe leerlijn gaat in op samenwerken met verschillende typen collega’s. In de leerlijn leer je wat voor verschillen er allemaal bestaan en hoe je daar handig mee om kunt gaan. 

De leerlijn

Communiceren met verschillende typen collega’s kan lastig zijn. Zo kunnen culturele verschillen de samenwerking beïnvloeden. Maar bijvoorbeeld ook de manier van communiceren die niet aansluit met jou voorkeuren. Of het aannemen van verschillende rollen kan de manier van communiceren beïnvloeden. 

In de 9 modules die nu online staan leer jij hoe jij met verschillen moet omgaan: 

 1. Diversiteit & Inclusie (training)
 2. Verbindend vermogen kun je ontwikkelen! (webinar)
 3. Effectief Communiceren in het kort (training)
 4. Samen werken aan samenwerken (we-learning)
 5. De teamrollen van Belbin (training)
 6. Praktisch Leidinggeven (training)
 7. Hoogsensitiviteit & werkgeluk (webinar)
 8. Effectief Luisteren (essential)
 9. Live-webinar: Meedoen! Geen excuses, geen grenzen.

Live Webinar: Meedoen! Geen excuses, geen grenzen 

Op donderdag 30 mei staat er weer een nieuw live webinar gepland: Meedoen! Geen excuses, geen grenzen.

In dit gratis webinar op Werken aan jouw toekomst: online neemt presentator en danser Redo je mee in zijn persoonlijke en professionele reis. Een reis waarin hij veel lichamelijke uitdagingen overwon. Maar waarin hij ook ontdekte hoe belangrijk het is dat er verschillende mensen in een team werken die allemaal meedoen. Noteer donderdag 30 mei 11.00 uur in je agenda en ontdek ook waarom verschillen in een team juist de grootste kracht zijn!

Wil jij Redo ontmoeten? Dit is je kans, want bij dit webinar kunnen enkele rijksmedewerkers live in de studio in Hilversum aanwezig zijn! Meld je uiterlijk donderdag 16 mei aan via info@werkenaanjouwtoekomst.nl. Rijksmedewerkers die als gelukkige winnaars uit de loting komen, krijgen op dinsdag 21 mei per mail bericht.

Gratis voor rijksmedewerkers 

De leerlijn ‘Samenwerken met iedereen’ wordt gratis aangeboden door het A+O fonds Rijk en is exclusief voor jou als rijksmedewerker te volgen tot en met woensdag 3 juli.

Ben je al een geregistreerde gebruiker op ‘Werken aan jouw toekomst: online?‘ Dan kun je gelijk beginnen. Zo niet, volg dan snel de stappen op de website van Werken aan jouw toekomst.

Lees verder

Meld je aan voor Summerschool 2024 van het A+O fonds Rijk

Je kunt je weer aanmelden voor de Summerschool van A+O fonds Rijk. Dit jaar is het thema ‘Er zit muziek in jouw toekomst’.  Op verschillende locaties door het land of online kun jij aan de slag gaan met jouw toekomst en ontwikkeling. Onder leiding van professionele trainers leer jij meer over jezelf, wat jij belangrijk vindt, waar jij energie van krijgt en hoe jij jouw werk nog leuker maakt. Dat alles met een muzikaal tintje! 

 • Summerschool op locatie

  Wil jij graag fysiek met andere rijksmedewerkers aan de slag? Dat kan! Er worden dit jaar vier Summerschool-dagen op locatie georganiseerd. En wat voor een locaties! De Summerschool vindt dit jaar plaats in concertzalen door het hele land en zorgen voor een klinkende dag. 

 • Online Summerschool

  Ga jij liever online aan de slag? Ook dat kan! Je kiest voor één van de opties die het beste bij jou past: op locatie of online. De Online Summerschool wordt op twee dagen georganiseerd. Je kan online inchecken voor dit ochtendprogramma.  

Aanmelden

Je kunt gratis meedoen aan de Summerschool van het A+O fonds Rijk als je werkt bij de Rijksoverheid en onder de CAO Rijk valt.   Wil je meer informatie of gelijk aanmelden voor Summerschool 2024? Kijk dan op www.summerschool2024.nl!

 Summerschool van het A+O fonds Rijk is opgezet op initiatief van de vakbonden binnen de Rijksoverheid. Zij willen ervoor zorgen dat jij je werk met plezier doet en uit je loopbaan kunt halen wat je ervan verwacht. Of het nu gaat om je carrière, een veilige en leuke werkplek of opleidingen om jezelf te kunnen ontwikkelen. 

Lees verder

CMHF Overheid raadpleegt achterban en stemt unaniem in met nieuwe CAO voor Rijksoverheid

Na uitvoerig overleg en raadpleging van haar leden, heeft CMHF Overheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de CAO met de werkgever Rijksoverheid. De nieuwe CAO zal van kracht zijn van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2025.

Verbetering van primaire arbeidsvoorwaarden

Voor alle werknemers met een arbeidsovereenkomst bij de Staat der Nederlanden en vallend onder de CAO Rijk, betekent dit het volgende:

• In mei 2024 ontvangen medewerkers een eenmalige brutobonus van €1.200,-
• Vanaf juli 2024 zal er een salarisverhoging van 8,5% plaatsvinden voor alle medewerkers, gevolgd door een extra toelage van €50,- per maand
• In november 2024 wordt een eenmalige brutobonus van €800,- uitgekeerd
• In juli 2025 ontvangen medewerkers een eenmalige brutobonus van €350,-

Stimulering van duurzaamheid

Naast deze verbeteringen zijn er ook afspraken gemaakt op het gebied van duurzaam reizen. Er wordt gewerkt aan een nieuwe visie op vervoer, waarbij alle vergoedingen opnieuw worden bekeken. CMHF Overheid en de werkgever Rijk onderzoeken manieren om medewerkers te stimuleren om duurzamer te reizen. Als voorproefje op deze visie wordt de vergoeding voor medewerkers die per fiets reizen verhoogd naar €0,21 per kilometer. Daarnaast zal de pilot voor leasefietsen worden omgezet naar een regeling die vanaf 1 januari 2025 rijksoverheidsbreed wordt voortgezet.

Studieschuldaflossing via IKB-budget

Een positieve ontwikkeling is dat werknemers die nog een studieschuld bij DUO hebben, deze kunnen aflossen met een bedrag van €2.000 per jaar uit het Individueel Keuzebudget (IKB).

Verlengd betaald zorgverlof

Met ingang van 1 januari 2025 zal het volledig betaalde zorgverlof worden verlengd naar maximaal vier weken per jaar, zoals afgesproken in de nieuwe CAO.

Over CMHF Overheid

CMHF Overheid is een platform van beroepsverenigingen voor werknemers bij de overheid. Samen promoten wij het belang van het ambt, stimuleren vakmanschap en goed werkgeverschap, en zetten ons in voor goede arbeidsvoorwaarden voor de leden van de aangesloten verenigingen.

 

Fotocredit: Alireza Parpaei via Unsplash.

Onderhandelingsspeelveld cao Rijk

Over deze punten wordt er onderhandeld

In eerdere berichtgeving kwam al naar voren dat de cao-onderhandelaars hard aan het werk zijn om voor een nieuw cao Rijk. Ben jij benieuwd naar het onderhandelingsspeelveld? In de afbeelding hieronder zie je over welke punten onderhandeld wordt. 

Lees verder

Cao update: “Kabinet, schiet eens op!”

Cao update: “Kabinet, schiet eens op!”

In de vorige update kwamen de cao-onderhandelaars nog met positief nieuws: op 1 maart zou het kabinet instemmen met de start van de officiële onderhandelingen. De laatste update is helaas minder positief. De start van de officiële onderhandelingen werd eerder al met een week uitgesteld. Nu blijkt dat daar nog een week bovenop komt en dat het kabinet pas op 15 maart zal instemmen met de start van de onderhandelingen. 

Het kabinet haalt dus de vaart de onderhandelingen. Waar eind 2023 de loonsverhoging voor politiemedewerkers wel al werd verhoogt, laat deze verhoging voor de rijksambtenaar nog op zich wachten.

Zowel de werkgever als de bonden zijn ervan overtuigd dat er snel tot een resultaat gekomen kan worden, maar de werkgever moet dus nog even wachten op het kabinet. De cao-onderhandelaars willen er alles aan doen om in maart toch al met resultaat te komen. 

Lees de hele update van de onderhandelaars via de button. 

Lees de update

Lees verder

Jaarlijks Symposium VVDI: 24 April

Jaarlijks Symposium VVDI: 24 April

Op 24 april vindt het jaarlijkse symposium van de Vereniging voor Deurwaarder & Invoorderaars plaats. Het symposium zal ook dit keer weer plaatsvinden in Hotel Oranjeoord in Hoog Soeren! 

De onderwerpen

De organisatie heeft een een interessant programma samengesteld. Onderwerpen die aanbod zullen komen zijn: 

 • De stand van zaken met betrekking tot het nieuwe CAO en het nieuw pensioenstelsel.
 • De impact en de adviezen voor mogelijk wettelijke aanpassingen met betrekking tot  autonomen/soevereinen
 • het ABM-beslag versus de noodzaak tot afvoeren
 • het dwangbevel is meer dan een officiële brief (leidraad invordering).

De sprekers

 • mr. Jan Hut, onderhandelaar CAO-Rijk voor de CMHF
 • Prof. Mr. Ton Jongbloed, hoogleraar executie- en beslagrecht
 • mw. Chris Bakhuizen-van Kesteren, voorzitter KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
 • Jeroen Nijenhuis, gerechtsdeurwaarder en docent bij Nijenhuis Opleidingen (Nijenhuis Opleidingen | Cursussen voor gerechtsdeurwaarders en advocaten.
 • Ook zal het Centraal Meldpunt Agressie (CMA) aanwezig zijn evenals een medewerker van Justitie.  

Praktische informatie 

Datum: 24 april 

Tijd: De definitieve tijdsindeling volgt nog. Het inhoudelijke deel van het programma zal rond 16.00 uur worden afgerond. Hierna zal er ter afsluiting een hapje en een drankje klaarstaan voor een gezellige borrel. 

Locatie: Hotel Oranjeoord in Hoog Soeren

Aanmelden: Wil jij bij deze inspirerende middag aanwezig zijn? Mail dan naar info@vvdi.nl.

Meer informatie over de VVDI of het symposium kijk dan op de site van de VVDI

Lees verder

Deel met anderen

© 2021 - | CMHF Overheid. All rights reserved.
Realisatie door Zoccolo.