CMHF Overheid is een platform van beroepsverenigingen voor werknemers bij de overheid. Wij streven naar vakbekwaamheid en naar arbeidsvoorwaarden die een goede beroepsuitoefening ondersteunen.

Diensten

CMHF en CMHF Overheid bieden de volgende diensten aan:

  • Via onze CAO onderhandelaars werken wij aan gunstige arbeidsvoorwaarden
  • Behartigen van uw pensioenbelangen in de Pensioenkamer en bij het ABP
  • Juridische en beleidsmatige advisering
  • Rechtsbijstand via de DAS of via uw eigen vereniging
  • Netwerk van professionals in de ambtelijke dienst
  • Collectiviteitskorting via de OHRA
  • Webinars, workshops en kadertrainingen

Rijksbrede Geschillencommissie

Per 1 januari 2020 is de geschillencommissie Rijk opgericht. Deze commissie is toegankelijk voor alle medewerkers die onder het CAO Rijk vallen. Leden van CMHF Overheid kunnen dus gebruik maken van de diensten van de geschillencommissie. 

Heb jij een geschil met je werkgever en kom je er samen niet meer uit? Dan kun je naar de geschillencommissie toestappen om uitspraak te doen over jouw zaak. 

Deel met anderen

© 2021 - | CMHF Overheid. All rights reserved.
Realisatie door Zoccolo.