CMHF Overheid is een platform van beroepsverenigingen voor werknemers bij de overheid. Wij streven naar vakbekwaamheid en naar arbeidsvoorwaarden die een goede beroepsuitoefening ondersteunen.

Bestuur

Het bestuur van CMHF Overheid

Ernst-Jan van Broeckhuijsen

voorzitter

Naast het bestuurderswerk voor CMHF Overheid werk ik als strategisch adviseur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanaf mijn studententijd ben ik op verschillende manieren betrokken bij medezeggenschap en vanaf 2021 als bestuurder van de VDNA, vanuit die rol ben ik gestart als voorzitter van CMHF Overheid.

Ik wil als bestuurder verbindend en toegankelijk zijn. Op een slimme manier verbinding leggen met de partijen binnen én buiten CMHF Overheid is voor mij een belangrijk uitgangspunt. Samen met de vakverenigingen – de leden van CMHF Overheid verder groeien en onze relevantie versterken. 

Dennis Baegen

penningmeester

Ik heb al meer dan dertig jaar ervaring in allerlei vormen van medezeggenschap en als bestuurder van de CMHF Overheid. Vanuit de gedachte dat het altijd beter kan, ben ik steeds op zoek naar een betere toekomst voor CMHF Overheid en zijn leden. Ik ben scherp op de inhoud maar ik blijf in contact en werk graag samen. Ik hoop dat ik word gezien als een betrokken en innovatieve bestuurder, want dat wil ik zijn.

Edgar Zaagsma

secretaris

Ik werk bij de gemeente Papendrecht als beleidsadviseur beheer openbare ruimte. Als penningmeester van PDO help ik onze vereniging financieel gezond te houden. Ik vervul deze rol graag.

Anne van de Veen

algemeen bestuurslid

Sinds 1995 ben ik werkzaam binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Binnen deze organisatie heb ik verschillende functie uitgevoerd, van TEO-bewaarder bij de Dienst Vervoer en Ondersteuning tot Divisiemanager voor de specialistische eenheden binnen de DJI. Naast mijn huidige functie binnen de DJI ben ik bestuurslid bij JUVOX en CHMF Overheid. 

Binnen CMHF Overheid hou ik me met verschillende onderwerpen bezig en kan ik goed mijn kennis en ervaring uit de praktijk inzetten. 

Louis Otten

algemeen bestuurslid
Via de VDNA ben ik gekozen als algemeen bestuurslid van de CMHF-Overheid.
Sinds 2016 ben ik gepensioneerd. Voor mijn pensioen heb ik 18 jaar als fiscaal inspecteur bij Rijkswaterstaat gewerkt.
Binnen Rijkswaterstaat was ik namens de CMHF voorzitter van twee ondernemingsraden en lid van het DGO. Ook binnen de Sector Rijk van de CMHF, de CMHF en de VCP heb ik diverse bestuursfuncties vervuld, meestal als penningmeester.
Binnen de VDNA ben ik penningmeester. Ik focus me op kostenbeheersing waardoor de contributies reëel en stabiel kunnen blijven.
Binnen CMHF Overheid zal ik het belang van alle leden, dus ook van de post-actieven, prioriteit geven.

Monique Ramkisoensingh

algemeen bestuurslid

Via de VMHF ben ik gekozen als algemeen bestuurslid van CMHF Overheid. Ik werk momenteel 10 jaar bij de Belastingdienst. Binnen deze organisaties ben ik onderdeel geweest van verschillende directies. Mijn huidige functie is Fiscaal technisch adviseur Invordering en dat doe ik met veel plezier. Vanaf het begin van mijn carrière ben ik lid van de vakbond, dat vind ik belangrijk. Daarom vind ik het een mooie kans om als bestuurslid aan de slag te gaan.

Binnen CMHF Overheid hou ik me onder andere bezig met CMHF jong. Binnen dit project proberen we meer jonge ambtenaren aan te trekken. De vakbond is er tenslotte voor ons allemaal en samen staan we sterk! 

Samantha Velders

algemeen bestuurslid

Raad van Advies

Peter Leenders

Voorzitter Raad van Advies

Ik ben voorzitter van PDO (Professionals bij Decentrale Overheden) die is aangesloten bij CMHF Overheid. Daarnaast ben ik voorzitter van de RvA. 

Aleid Ringelberg

Lid Raad van Advies

Naast mijn rol binnen de Raad van Advies, ben ik voorzitter van de VVRA. Dit is de Vereniging van Rijksambtenaren

Ronald Voorthuis

Lid Raad van Advies

Ik ben, naast mijn rol binnen de RvA, ook de voorzitter van de VDNA (Vereniging De Nieuwe Ambtenaar). 

Wilt je met ons in contact komen?

Deel met anderen

© 2021 - | CMHF Overheid. All rights reserved.
Realisatie door Zoccolo.