CMHF Overheid is een platform van beroepsverenigingen voor werknemers bij de overheid. Wij streven naar vakbekwaamheid en naar arbeidsvoorwaarden die een goede beroepsuitoefening ondersteunen.

VMHF

VMHF

Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën (VHMF)

De Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën (VHMF) is een beroepsvereniging van academisch gevormden en hbo’ers bij het kerndepartement, de Belastingdienst, de Douane en DG Toeslagen. De vereniging telt 1800 leden.

  • de onderlinge verstandhouding te bevorderen;
  • een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke disciplines van de leden;
  • de belangen van de leden te behartigen.

Onze vergaderingen (vaak afgesloten met een borrel) gaan uit van gedachtewisselingen en elkaar ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Het magazine Informatief is een spreekbuis voor de leden waarin aandacht wordt besteed aan alle werkvelden.

Commissies van VHMF-leden brengen regelmatig rapporten uit waarvan de concepten zo veel mogelijk in de vereniging worden besproken. Ook becommentariëren we wetsvoorstellen.

CMHF Overheid onderhandelt mede namens de VHMF over de arbeidsvoorwaarden voor rijksambtenaren. Verder is de CMHF via onder meer VHMF-leden vertegenwoordigd in medezeggenschapsorganen, bijvoorbeeld het georganiseerd overleg Belastingdienst (GOBD), OR en COR.

Lees meer over de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën (VHMF).

Deel met anderen

© 2021 - | CMHF Overheid. All rights reserved.
Realisatie door Zoccolo.