CMHF Overheid is een platform van beroepsverenigingen voor werknemers bij de overheid. Wij streven naar vakbekwaamheid en naar arbeidsvoorwaarden die een goede beroepsuitoefening ondersteunen.

VVRA

Vereniging van Rijksambtenaren (VVRA)

De vakvereniging VVRA verenigt twee groepen ambtenaren: de huidige ambtenaren van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voormalige SZW-ambtenaren die zijn gepensioneerd of zijn verhuisd naar een ander departement.

De VVRA wil een professioneel platform zijn voor vakontwikkeling, kennisdeling en belangenbehartiging.

Dit zijn onze speerpunten:

 • Collectieve belangenbehartiging
  • Cao
  • Pensioenen
 • Individuele belangenbehartiging
  • Rechtsbijstand
  • Advocaat
  • Verzekering
 • Een belangrijke gesprekspartner zijn voor het Departementaal Georganiseerd Overleg

 

De vereniging wil groeien en verjongen om ook in de toekomst levensvatbaar te zijn. Om dit te bereiken hebben we de statuten aangepast, en werken we aan een nieuwe naam en aan een nieuwe website. We zitten dus midden tussen de verhuisdozen en kijken met spanning uit naar de toekomst.

Lees meer over de Vereniging van Rijksambtenaren

Deel met anderen

© 2021 - | CMHF Overheid. All rights reserved.
Realisatie door Zoccolo.