CMHF Overheid is een platform van beroepsverenigingen voor werknemers bij de overheid. Wij streven naar vakbekwaamheid en naar arbeidsvoorwaarden die een goede beroepsuitoefening ondersteunen.

Contributie

Contributie

De kosten voor het lidmaatschap worden geïnd door de vereniging waarvan u lid wordt. Die kosten kunnen per vereniging verschillen. Zie voor de hoogte van de contributie de site van de betreffende vereniging. De kosten voor het lidmaatschap van CMHF Overheid worden door uw vereniging voldaan.

Deel met anderen

© 2021 - | CMHF Overheid. All rights reserved.
Realisatie door Zoccolo.