CMHF Overheid is een platform van beroepsverenigingen voor werknemers bij de overheid. Wij streven naar vakbekwaamheid en naar arbeidsvoorwaarden die een goede beroepsuitoefening ondersteunen.

ZO GA JE NIET MET AMBTENAREN OM!

Reactie CMHF Overheid op Hoofdlijnenakkoord 

Tijdens het laatste Sectoroverleg Rijk (SOR) tussen de vakbonden van overheidspersoneel en de rijkswerkgever werd de komst van een nieuw kabinet besproken, gefundeerd op een hoofdlijnenakkoord met daarin ingrijpende voorstellen die ambtenaren aangaan.  
 
CMHF Overheid, het platform van beroepsverenigingen voor werknemers bij de overheid, heeft de rijkswerkgever de boodschap overgebracht dat dit niet de manier is waarop een goede werkgever met haar ambtenaren omgaat. Onze opmerkingen staan hieronder samengevat. 

De Bezuiniging van 22% 

In het hoofdlijnenakkoord is een bezuiniging van 22% op de apparaatkosten opgenomen. Wij constateren dat de groei van de afgelopen jaren vooral het gevolg is geweest van politieke keuzes. De Rijksoverheid moest meer doen en de burger meer centraal stellen. Dit kan niet zonder ambtenaren die het werk daadwerkelijk uitvoeren. Volgens CMHF Overheid kan nu bezuinigen alleen als de politiek duidelijke keuzes maakt. Wat de werknemers betreft, wijst de CMHF Overheid erop dat er een goed “van werk-naar-werk” beleid in de Cao staat. Wij zullen de rijkswerkgever hierop blijven aanspreken.

Geen loonsverhoging in 2026 

Na het afsluiten van een redelijke en evenwichtige Cao 2024-2025 is de afspraak in het hoofdlijnenakkoord een koude douche. Het doet geen recht aan de sinds 2020 bestaande genormaliseerde arbeidsverhoudingen en aan de lessen uit de vorige periode waarin een nullijn bestond. Er moet sprake zijn van open en reëel overleg, zonder dat de uitkomst van tevoren vaststaat. Wij wachten dan ook op de inzetbrief van de werkgever voor de volgende Cao.

Sociale veiligheid 

Het derde punt is de sociale veiligheid van de ambtenaar. Een ambtenaar functioneert optimaal in een democratie, en wij onderschrijven dan ook dat de politieke leiding beslist en eindverantwoordelijk is. Echter, wij verwachten dat een verantwoordelijke leidinggevende het volgende doet: als een opdracht echt niet mag of echt niet kan en daarmee inbreuk zou maken op de ambtseed van de ambtenaar, moet er vertrouwd worden op het vakmanschap van die ambtenaar. Een ambtenaar moet zo’n opdracht kunnen weigeren zonder persoonlijke gevolgen. Net zoals een uitgevoerde opdracht de ambtenaar in de toekomst, met veranderde inzichten of politieke werkelijkheden, niet mag worden aangerekend. 

Over CMHF Overheid 

CMHF Overheid is een platform van beroepsverenigingen voor werknemers bij de overheid. Samen promoten wij het belang van het ambt, stimuleren vakmanschap en goed werkgeverschap, en zetten wij ons in voor goede arbeidsvoorwaarden voor de leden van de aangesloten verenigingen. 

Help mee 

In deze tijd staat de belangenbehartiging onder druk. CMHF Overheid is een platform van beroepsverenigingen voor werknemers bij de overheid. Juist nu is het belangrijk om samen sterk te staan. Help mee: verspreid dit bericht en maak je collega lid van een aangesloten vereniging. 

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar: info@cmhf-overheid.nl 

 

Deel met anderen

© 2021 - | CMHF Overheid. All rights reserved.
Realisatie door Zoccolo.