CMHF Overheid is een platform van beroepsverenigingen voor werknemers bij de overheid. Wij streven naar vakbekwaamheid en naar arbeidsvoorwaarden die een goede beroepsuitoefening ondersteunen.

VVDI

Vakvereniging voor Deurwaarders & Invorderaars (VVDI)

De Vakvereniging voor Deurwaarders & Invorderaars VVDI is een vakorganisatie voor deurwaarders en invorderaars bij de Belastingdienst. Wij zijn een vereniging vóór en dóór vakmensen, die door hun beroep onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden. Een goede invordering begint bij intensief onderling contact, pas dan kunnen kennis en expertise ingezet worden. We zijn bevlogen en staan voor een goede kwaliteit van het werk.

Wij zijn als deskundigenvereniging met wortels in de werkvloer een volwaardige en serieuze gesprekspartner van het hoger management.

De drie pijlers van onze vereniging zijn:

  • collega’s kennen, vertrouwen en ondersteunen;
  • kennis en vaardigheden delen;
  • lobbyen voor optimale werkomstandigheden.

Daarnaast zorgt de VVDI voor collectieve en individuele belangenbehartiging, want alle leden zijn automatisch ook lid van CMHF Overheid.

Lees meer over de Vakvereniging voor Deurwaarders & Invorderaars (VVDI).

Deel met anderen

© 2021 - | CMHF Overheid. All rights reserved.
Realisatie door Zoccolo.