CMHF Overheid is een platform van beroepsverenigingen voor werknemers bij de overheid. Wij streven naar vakbekwaamheid en naar arbeidsvoorwaarden die een goede beroepsuitoefening ondersteunen.

PDO

Professionals bij Decentrale Overheden (PDO)

Professionals bij Decentrale Overheden (PDO) behartigt de belangen van werknemers bij decentrale overheden met een functie op mbo-, hbo- of wo-werk- en -denkniveau. Onder decentrale overheden verstaan we gemeenten, provincies, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen, regionale uitvoeringsdiensten en omgevingsdiensten, en veiligheidsregio’s. Het lidmaatschap staat open voor medewerkers, oud-medewerkers en vrijwilligers.

De vereniging richt zich nadrukkelijk op belangenbehartiging en niet op beroepsinhoudelijke zaken. Leden van PDO zijn ook lid van CMHF Overheid en hebben dus recht op collectieve en individuele belangenbehartiging. Via CMHF Overheid wordt vanuit een onafhankelijke positie gewerkt aan modernisering van arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Leden met een conflict in hun werksituatie worden door en vanuit de vereniging ondersteund. Indien bemiddeling vanuit de vereniging voor problemen in de werksituatie niet meer zinvol is, kan via PDO een beroep worden gedaan op juridische hulp.

Lees meer over Professionals bij Decentrale Overheden (PDO).

Deel met anderen

© 2021 - | CMHF Overheid. All rights reserved.
Realisatie door Zoccolo.