CMHF Overheid is een platform van beroepsverenigingen voor werknemers bij de overheid. Wij streven naar vakbekwaamheid en naar arbeidsvoorwaarden die een goede beroepsuitoefening ondersteunen.

Over ons

Maak kennis met CMHF Overheid en de leden die wij vertegenwoordigen. Natuurlijk sommen we ook op wie er in het bestuur zitten en door wie we ons laten ondersteunen. We werken met veel organisaties samen. Welke dat zijn en hoe die samenwerking eruitziet, kunt u op onze partnerpagina lezen.

Dit zijn wij

Als CMHF Overheid verbinden wij ambtenaren die werkzaam zijn bij de Rijksoverheid, decentrale overheden en zelfstandige bestuursorganen. Dit doen wij door samenwerking te organiseren tussen beroepsverenigingen die zich richten op middelbare en hogere functionarissen bij de overheid. Op deze manier bieden wij collega’s een netwerk en steun voor professionele ontwikkeling. Met elkaar geven we inhoud aan vakinhoudelijke thema’s met een gemene deler, zoals de ontwikkeling van ons ambtelijk vakmanschap. Als CMHF Overheid onderhandelen we over goede arbeidsvoorwaarden in het cao-overleg en streven we naar een goed pensioen voor nu en in de toekomst.

CMHF Overheid is voortgekomen uit de CMHF: de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen. CMHF Overheid omvat de CMHF-sectoren Rijk en Lagere Overheden.

De beroepsverenigingen die CMHF Overheid vormen, zijn ontstaan vanuit beroepstrots en het verlangen van mensen/ambtenaren/betrokken medewerkers een beroep zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. De verenigingen zijn dus niet religieus, levensbeschouwelijk of politiek-ideologisch gebonden, maar hebben een rationele, constructieve insteek, waarbij de optimale uitoefening van een beroep het uitgangspunt is.

De gezamenlijke zoektocht naar de beste oplossing voor iedereen is wat de verenigingen binnen CMHF Overheid bindt. Of het nu gaat om het beperken van werkdruk, de invulling van arbeidsvoorwaarden of de definiëring van ambtelijk vakmanschap: we hechten aan argumenten die op feiten zijn gebaseerd, boven vooroordelen of vooringenomen standpunten.

CMHF Overheid is van onderop georganiseerd en dus niet top-down, zoals andere vakbonden. De aangesloten beroepsverenigingen hebben het voor het zeggen, daar zijn leden ook primair lid van. Dat betekent dat leden die actief willen worden, goed worden gehoord en echt iets te zeggen hebben. Dat geldt nadrukkelijk ook voor nieuwe leden.

Deel met anderen

© 2021 - | CMHF Overheid. All rights reserved.
Realisatie door Zoccolo.