CMHF Overheid is een platform van beroepsverenigingen voor werknemers bij de overheid. Wij streven naar vakbekwaamheid en naar arbeidsvoorwaarden die een goede beroepsuitoefening ondersteunen.

Juvox

Justitievakbond Juvox

Justitievakbond Juvox is de grootste belangenorganisatie voor medewerkers bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Op toegankelijke, specialistische, professionele en eigentijdse wijze werken Justitievakbond Juvox en zijn leden voortdurend aan positieverbetering.

Individuele en collectieve belangen staan daarbij centraal.

Justitievakbond Juvox biedt zijn leden mogelijkheden om hun positie -zowel individueel als collectief- te verbeteren. Dat doet Justitievakbond Juvox door goede communicatie, collectieve- en individuele belangenbehartiging, kennis- en beleidsontwikkeling en vorming en opleiding. 

CMHF Overheid onderhandelt mede namens Justitievakbond Juvox over de arbeidsvoorwaarden voor rijksambtenaren. Verder is Justitievakbond Juvox via de CMHF vertegenwoordigd in medezeggenschapsorganen, waaronder de georganiseerd overleggen binnen Justitie en Veiligheid (DGO, GO DJI en GO Raad), OR en COR.

Lees meer over de Justitievakbond Juvox.

Deel met anderen

© 2021 - | CMHF Overheid. All rights reserved.
Realisatie door Zoccolo.