CMHF Overheid is een platform van beroepsverenigingen voor werknemers bij de overheid. Wij streven naar vakbekwaamheid en naar arbeidsvoorwaarden die een goede beroepsuitoefening ondersteunen.

VDPI

Vereniging van leden van managementteams van inrichtingen en diensten die vallen onder het bereik van de Dienst Justitiële Inrichtingen (VDPI)

De Vereniging van leden van managementteams van inrichtingen en diensten die vallen onder het bereik van de Dienst Justitiële Inrichtingen (VDPI) is een vereniging van (plaatsvervangende) directeuren van penitentiaire inrichtingen betrokken bij de actuele ontwikkelingen binnen het gevangeniswezen, forensische klinieken en jeugdinrichtingen. De VDPI informeert haar leden over ontwikkelingen in het werkveld en biedt, indien nodig, rechtsbijstand. De VDPI is gesprekspartner van de hoofddirectie van DJI en kan de minister voor Rechtsbescherming gevraagd en ongevraagd adviseren. Als lid van CMHF Overheid en heeft de VDPI invloed in het georganiseerd overleg tussen werkgevers en vakbonden over arbeidsvoorwaarden.

Naast belangenbehartiger is de VDPI ook een actieve vakvereniging. De VDPI organiseert bijeenkomsten, excursies en symposia voor haar leden. Het werkveld van de DJI is voortdurend aan verandering onderhevig en dit vraagt om een actieve houding van onze vereniging. De inbreng van haar leden is daarbij van groot belang.

Lees meer over de Vereniging van leden van managementteams van inrichtingen en diensten die vallen onder het bereik van de Dienst Justitiële Inrichtingen (VDPI).

Deel met anderen

© 2021 - | CMHF Overheid. All rights reserved.
Realisatie door Zoccolo.