CMHF Overheid is een platform van beroepsverenigingen voor werknemers bij de overheid. Wij streven naar vakbekwaamheid en naar arbeidsvoorwaarden die een goede beroepsuitoefening ondersteunen.

VDNA

Vereniging De Nieuwe Ambtenaar (VDNA)

De Vereniging De Nieuwe Ambtenaar (VDNA) is een vereniging voor alle middelbare en hogere ambtenaren die in dienst zijn bij de Rijksoverheid of bij organisaties met vergelijkbare arbeidsvoorwaarden. De vereniging richt zich nadrukkelijk op belangenbehartiging en niet op beroepsinhoudelijke zaken.

De VDNA is aangesloten bij CMHF Overheid, waarbinnen specialisten van de VDNA onderhandelen over het salaris, de pensioenvoorzieningen en andere arbeidsvoorwaarden.

Als lid van de VDNA heeft u:

  • Recht op juridische bijstand bij een arbeidsconflict. Na beoordeling door onze deskundige kunt u worden bijgestaan door een gespecialiseerde jurist.
  • Recht op aantrekkelijke kortingen op de auto-, zorg-, reis- en huisdierenverzekeringen van OHRA.
  • Voorrang bij het vaststellen van de verkiezingslijsten voor de medezeggenschapsorganen en bijeenkomsten die betrekking hebben op medezeggenschap en professionaliteit in uw beroep.

Lees meer over de Vereniging De Nieuwe Ambtenaar (VDNA).

Deel met anderen

© 2021 - | CMHF Overheid. All rights reserved.
Realisatie door Zoccolo.