CMHF Overheid is een platform van beroepsverenigingen voor werknemers bij de overheid. Wij streven naar vakbekwaamheid en naar arbeidsvoorwaarden die een goede beroepsuitoefening ondersteunen.

Ben jij mantelzorger? Doe mee aan de enquête

Zorg jij voor een naaste die langdurig ziek is, een beperking heeft of hulpbehoevend is? Dan ben jij mantelzorger. Ook als de zorg misschien vanzelfsprekend voelt. Mantelzorg kan van alles zijn. Van hulp bij administratie en boodschappen doen, tot het verrichten van huishoudelijke werk en verzorgende handelingen. Doe mee aan de enquête, deel jouw ervaring en help VCP om een goed advies te geven aan de regering.

Positie van mantelzorgers versterken 

Mantelzorgers die zorgen voor een ziek familielid, vriend of kennis, zijn onmisbaar voor de samenleving en ons zorgsysteem. “Door het tekort aan zorgpersoneel en de vergrijzing wordt het beroep op mantelzorgers groter. Steeds meer werknemers combineren het werk met de zorg voor een naaste. Het is dan ook nodig om de positie van mantelzorgers te versterken”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. 

Benieuwd naar jouw ervaringen 

Door jouw ervaringen te delen via onze enquête krijgen we beter zicht op de ervaringen van mantelzorgers en waar zij eventueel tegenaan lopen. Veel mantelzorgers hebben bijvoorbeeld te maken met ingewikkelde wet -en regelgeving, veel administratieve lasten en ervaren een gebrek aan informatie en ondersteuning. Ook bevat onze enquête een aantal vragen over het combineren van mantelzorgtaken met het werk, als daar sprake van is. Het invullen van de enquête kan anoniem en duurt slechts 5 – 8 minuten. 

Advies aan de regering 

Op dit moment werkt de Sociaal-Economische Raad (SER), de adviesraad voor regering en parlement, aan een advies over mantelzorg. Jouw ervaringen neemt de VCP mee in dit adviestraject. Vul nu de enquête in en help ons om de positie van mantelzorgers te verbeteren daar waar dat nodig is. 

Klik hier om onze enquête in te vullen. 

Deel met anderen

© 2021 - | CMHF Overheid. All rights reserved.
Realisatie door Zoccolo.