CMHF Overheid is een platform van beroepsverenigingen voor werknemers bij de overheid. Wij streven naar vakbekwaamheid en naar arbeidsvoorwaarden die een goede beroepsuitoefening ondersteunen.

De CMHF Overheid wil zo snel mogelijk een reparatie-cao!

Bij de politie hebben vakbonden en werkgevers al een cao afgesloten voor loonsverhogingen vanaf 1 juli 2024. Vooruitlopend op de nieuwe cao krijgen politiemedewerkers het komende half jaar al een bedrag van 200 euro per maand. Dit zette onze cao-onderhandelaars aan het denken: waarom kunnen we niet hetzelfde bereiken bij het Rijk?

Wij willen daarom in januari beginnen met de onderhandelingen voor onze arbeidsvoorwaarden. We hebben gevraagd of jullie dat ook zo zien. Jullie zijn het hier massaal mee eens! De bonden stelden daarom, al voor de kerstvakantie, aan de werkgever Rijk voor om de cao-onderhandelingen eerder te starten. Helaas willen zij pas in april beginnen. Dat betekent dus dat zij jullie laten wachten terwijl alles duurder is geworden.

Vanuit onze positie als jullie onderhandelaars willen wij niet langer wachten. Daarom stellen we voor om direct stappen te zetten voor een nieuwe cao om zo de achterstallige loonsverhoging aan te pakken. Geen eindeloze onderhandelingen dit keer; we willen snel een kortlopende cao die de koopkracht repareert. Dat wil niet zeggen dat wij andere belangrijke zaken uit het oog verliezen. Die komen later weer aan bod bij een volgende cao. Om dit te bereiken, gaan we rechtstreeks naar staatssecretaris Van Huffelen. We leggen haar voor om de loonsverhogingen van de politie over te nemen. Zo kunnen wij en de staatssecretaris snel een reparatie-cao afspreken en de financiële zorgen van veel collega’s verlichten.

Binnenkort lees je hier meer over het resultaat dit gesprek met staatssecretaris Van Huffelen.

Deel met anderen

© 2021 - | CMHF Overheid. All rights reserved.
Realisatie door Zoccolo.