CMHF Overheid is een platform van beroepsverenigingen voor werknemers bij de overheid. Wij streven naar vakbekwaamheid en naar arbeidsvoorwaarden die een goede beroepsuitoefening ondersteunen.

ABFR

Vereniging Afdeling Belangenbehartiging Functionarissen Rijkswaterstaat (ABFR)

De vereniging Afdeling Belangenbehartiging Functionarissen Rijkswaterstaat (ABFR) is een dochtervereniging van de Koninklijke Vereniging van Infrabeheerders (KVIB). Leden van de KVIB die werkzaam zijn of zijn geweest bij Rijkswaterstaat, kunnen lid worden van de ABFR.

De ABFR heeft dezelfde doelstellingen als de KVIB, maar is specifiek gericht op functionarissen bij Rijkswaterstaat. Het vormen van een netwerk, het uitwisselen van kennis en het bevorderen van kameraadschappelijke geest staan voorop. De KVIB realiseert dit door het organiseren van bijeenkomsten, voordrachten en symposia. Ook functioneert de vereniging als platform voor de uitwisseling van kennis en ervaringen van leden. Het verenigingstijdschrift OTAR ondersteunt dit.

Door de aansluiting bij CMHF Overheid zijn leden van de ABFR verzekerd van collectieve en individuele juridische ondersteuning en scholing van mr-leden.

Lees meer over de vereniging Afdeling Belangenbehartiging Functionarissen Rijkswaterstaat (ABFR).

Deel met anderen

© 2021 - | CMHF Overheid. All rights reserved.
Realisatie door Zoccolo.