CMHF Overheid is een platform van beroepsverenigingen voor werknemers bij de overheid. Wij streven naar vakbekwaamheid en naar arbeidsvoorwaarden die een goede beroepsuitoefening ondersteunen.

Betere beloning

We strijden natuurlijk mee met andere vakbonden voor een hoger minimumloon, maar bij CMHF Overheid houden we vooral de beloning van middelbaar en hoger personeel scherp in de gaten. Dat zijn immers de functionarissen die wij van oudsher vertegenwoordigen. Natuurlijk, inflatie raakt lagere inkomensgroepen hard. Maar het is niet zo dat de salarissen van middelbare en hogere functionarissen immuun zijn voor hoge energieprijzen of een dure supermarkt. Daar komt bij dat ambtenaren al jarenlang koopkracht inleveren ten opzichte van vergelijkbare functies in het bedrijfsleven. Zo is werken bij de overheid steeds onaantrekkelijker geworden. Gevolg: we moeten ons werk doen met te weinig collega’s, dus de werkdruk stijgt. Dat moet anders.

Wat doet CMHF Overheid?

Het kán anders. Dat hebben we gezien in het onderwijs. Leraren, hoogopgeleide professionals, hebben lang gestreden voor een betere beloning. En uiteindelijk is de minister van Primair en Voortgezet Onderwijs overstag gegaan. CMHF Overheid wil dat de minister van Binnenlandse Zaken ook overstag gaat en ambtenaren beter gaat belonen. De samenleving heeft recht op goede dienstverlening van de overheid, kwalitatief én kwantitatief. Daar horen nette salarissen bij. CMHF Overheid strijdt daarvoor in het cao-overleg.

Deel met anderen

© 2021 - | CMHF Overheid. All rights reserved.
Realisatie door Zoccolo.