CMHF Overheid is een platform van beroepsverenigingen voor werknemers bij de overheid. Wij streven naar vakbekwaamheid en naar arbeidsvoorwaarden die een goede beroepsuitoefening ondersteunen.

xxxx

Meer ruimte voor ambtelijk vakmanschap

Een ambtenaar werkt voor de samenleving. De overheid is er immers om maatschappelijke vraagstukken op te pakken en, samen met betrokkenen, doelen te bereiken die met de samenleving afgesproken zijn. Dat vergt professionaliteit en een bepaalde vrijheid van handelen. Maar de praktijk is weerbarstig: de politiek en de ambtelijke top houden elkaar gevangen in het centraal stellen van de eigen institutionele agenda.

De ambtenaar is in de afgelopen decennia steeds meer een ‘gewone’ werknemer geworden die wordt geacht het belang van de eigen organisatie voorop te stellen. Bewindspersonen en de ambtelijke organisaties lijken zich het recht op ambtelijk vakmanschap te hebben toegeëigend: van ambtenaren wordt verwacht dat ze alles doen om ‘hun’ bewindspersoon uit de wind houden en het (vermeend) belang van hun eigen organisatie voorop te stellen. Ambtenaren in beleid, uitvoering en toezicht zouden het recht en de plicht moeten krijgen om meer groepen te dienen. Burgers, volksvertegenwoordigers en de eigen beroepsgroep hebben net zo goed recht op ambtelijk vakmanschap als bewindspersonen. Ambtenaren kunnen in het democratische en rechtsstatelijke bestel hun vak alleen optimaal vervullen als ze zich op alle vier de groepen kunnen richten.

Wat doet CMHF Overheid?

CMHF Overheid wil een belangrijke rol spelen bij het vormen en bewaken van de beroepsidentiteit van ambtenaren. We vinden dat de eed en de belofte opnieuw moeten worden geformuleerd om ambtenaren meer ruimte te geven hun beroep goed uit te oefenen. Ook is er een code nodig waarin de rechten en plichten van ambtenaren zijn vastgelegd. Om ambtenaren te ondersteunen is er een gemeenschappelijke opleiding nodig waarin elke ambtenaar die actief is in beleid, uitvoering en toezicht, wordt getraind in ambtelijk vakmanschap. 


Meer lezen over ambtelijk vakmanschap?

Initiatieven Rijksoverheid

Relevante stukken kabinet en Tweede Kamer

Deel met anderen

© 2021 - | CMHF Overheid. All rights reserved.
Realisatie door Zoccolo.