CMHF Overheid is een platform van beroepsverenigingen voor werknemers bij de overheid. Wij streven naar vakbekwaamheid en naar arbeidsvoorwaarden die een goede beroepsuitoefening ondersteunen.

De leden

Onze leden

De leden van CMHF Overheid bestaan uit de aangesloten beroepsverenigingen. Wie lid wordt van een beroepsvereniging die is aangesloten bij CMHF Overheid, maakt automatisch deel uit van CMHF Overheid. De aangesloten beroepsverenigingen organiseren functionarissen bij de overheid op middelbaar en hoger niveau.

De beroepsverenigingen van CMHF Overheid hebben vaak een lange geschiedenis. Daardoor is er veel deskundigheid in huis over hoe je de belangen van ambtenaren het best kunt behartigen. Binnen de verenigingen wordt bediscussieerd hoe die deskundigheid kan worden verrijkt en kan worden ingezet voor de bescherming van het ambtelijk vakmanschap van nu. Daarbij is de inbreng van beginnende beroepsbeoefenaren onontbeerlijk. Vandaar dat de verenigingen nieuwe leden koesteren.

Veel leden helpen actief mee om de doelstellingen van hun vereniging en CMHF Overheid te realiseren. Er zijn werkgroepen die altijd nieuwe leden kunnen gebruiken, zoals de werkgroep Toekomst. Maar er zijn ook (regio)besturen waar leden actief in kunnen worden als bestuurslid, penningmeester, secretaris of voorzitter. Dat leidt tot (nieuwe) competenties, zoals het organiseren van bijeenkomsten en symposia, het beheren van een website, bloggen en/of het schrijven van vakinhoudelijke notities. Een mooie manier om te werken aan uitbreiding van uw vakkennis en organisatiesensitiviteit. Voor veel actieve leden is het plezier hebben met betrokken collega’s de belangrijkste reden om actief te blijven.

Deel met anderen

© 2021 - | CMHF Overheid. All rights reserved.
Realisatie door Zoccolo.