CMHF Overheid is een platform van beroepsverenigingen voor werknemers bij de overheid. Wij streven naar vakbekwaamheid en naar arbeidsvoorwaarden die een goede beroepsuitoefening ondersteunen.

VNLG

Vereniging het Nederlandse Luchtverkeersleiders Gilde (VNLG)

De Vereniging het Nederlandse Luchtverkeersleiders Gilde (VNLG) is een organisatie voor luchtverkeersleidingspersoneel van Luchtverkeersleiding Nederland. De VNLG behartigt de vaktechnische en vakbondsbelangen van haar leden.

Iedereen die in dienst is bij Luchtverkeersleiding Nederland en werkt als luchtverkeersleider, grondverkeersleider, FIC-verkeersleider, verkeersleidingsassistent of flight servicespecialist kan lid worden van de VNLG.

De doelstellingen van de VNLG zijn:

  • De sociale, sociaal-economische en rechtspositionele belangen van de leden behartigen.
  • De veiligheid, doelmatigheid en regelmaat van de luchtvaart bevorderen.
  • Medewerking verlenen aan en van advies te dienen bij de ontwikkeling van veilige en doelmatige luchtverkeersleidingssystemen en werkmethoden.
  • De beroepskennis en vakbekwaamheid op een hoog peil handhaven. Zowel nationaal als internationaal de beroepssolidariteit bevorderen.
  • In het algemeen: het aanzien van de luchtverkeersleiding op een hoog niveau brengen en handhaven.

Lees meer over de Vereniging het Nederlandse Luchtverkeersleiders Gilde (VNLG).

Deel met anderen

© 2021 - | CMHF Overheid. All rights reserved.
Realisatie door Zoccolo.