CMHF Overheid is een platform van beroepsverenigingen voor werknemers bij de overheid. Wij streven naar vakbekwaamheid en naar arbeidsvoorwaarden die een goede beroepsuitoefening ondersteunen.

Herwaardering inspectie

Herwaardering uitvoerende en controlerende taak overheid

Wij van WC-Eend, de slager keurt zijn eigen vlees. Terwijl iedereen begrijpt dat voor controle onafhankelijkheid nodig is, heeft politiek Den Haag uitvoeringsinstanties en inspecties gedecimeerd en de controle op de juiste besteding van belastinggeld naar de bedrijfstakken verschoven. De conclusie na jaren ploeteren: het werkt niet, er wordt nodeloos belastinggeld verspild. Rijkswaterstaat heeft deskundige ingenieurs moeten laten gaan die aanbestedingen kunnen beoordelen of de kwaliteit van het onderhoud van bruggen kunnen inspecteren. De Belastingdienst heeft te weinig menskracht om belastingfraude op te sporen en banken klagen steen en been omdat zij opdraaien voor de kosten van de controle op witwassen. Het UWV heeft onvoldoende mensen om te controleren op uitkeringsfraude. En wie krijgt de schuld als het misgaat: de ambtenaar. Dat kan zo niet langer.

Herman Tjeenk Willink tijdens een toespraak aan de Universiteit van Amsterdam (2007): ‘Hoe legitiem is een openbaar bestuur waarin deskundige uitvoerders van publieke taken steeds minder tijd aan hun eigenlijke werk kunnen besteden, maar als het misgaat toch als eersten verantwoordelijk worden gesteld?’

Wat doet CMHF Overheid?

CMHF Overheid vindt dat er werk gemaakt moet worden van de herwaardering van de uitvoerende en controlerende taak van de overheid. Uitvoeringsinstanties en inspecties verdienen respect voor hun inzet en deskundigheid, moeten de ruimte krijgen om hun werk naar behoren te doen en maatwerk te kunnen leveren waar dat nodig is. Daarnaast hebben ze recht op een goede beloning en carrièrekansen. In het overleg met werkgevers zet CMHF Overheid daarop in.

Wij zien aanknopingspunten in het coalitieakkoord van Rutte IV. Daar staat letterlijk dat ze een ‘sterke overheid’ voor zich zien. Die overheid heeft ‘oog heeft voor de menselijke maat, die begrijpelijk, bereikbaar en aanspreekbaar is door inwoners, en op die manier het vertrouwen herstelt. Daarom versterken wij de uitvoeringsorganisaties van de overheid.’ En: ‘We beoordelen wetten op eenvoud, menselijke maat en uitvoering en verbeteren waar nodig. Het mag niet zo zijn

dat mensen die onbedoeld een fout maken, direct als fraudeur worden bestempeld. In de uitvoering moet ruimte zijn om af te wijken als de gevolgen voor mensen onevenredig groot zijn. Waar mogelijk krijgen professionals in de uitvoering meer beslisruimte. We nemen daarvoor hardheidsclausules op in de wet.’

Meer lezen over de uitvoerende en controlerende taak van de overheid?

De Tweede Kamer heeft de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) ingesteld om vragen te beantwoorden zoals: Wat zijn de oorzaken van problemen bij de uitvoering van overheidsbeleid? Wat zijn mogelijke oplossingen? Lees de belangrijkste aanbevelingen uit het eindrapport Klem tussen balie en beleid.

Deel met anderen

© 2021 - | CMHF Overheid. All rights reserved.
Realisatie door Zoccolo.